tõde

tõdetõde on puhastõde on valusja parandab kõik haavadtõde on tavalinetõde ei paista silmaainik liivatera rannaltõde teeb haigetkõige paremal moel