elu on nii erinev

elu on nii erinevja ma ei saa ajast aruelu ja elu ei ole sama asija elu iseei ole sama asija siis on veel see aegaegma ei saa sellest arukui õnnelikkus onmõistmatuse aktsepteeriminesiis mul on veel pikk tee minna