kananahk mu ihul
täpikeste massiüritus
laulu kurbuse kõla
hääle nukruse valu
südame kaitsekilbi häire
õige nupu vajutus
jäised leegid päästetud valla
jääpurikate põletus sisemuses
võta mind endasse
ja kanna mind kuule