mu mõtterada käänab
voolab lakkamatult
ei peatu, ainult hargneb
pidevalt
iga sekund
hargneb
seosed, mõtted
seosed
analoogia
varasem kogemus
konnektsioon
ühildumine
kauged hüpped
mitmedimensionaalne
mõtterännak
portaal ajukoobastes
nägemuste jada
mõtterada