eluks kasulikud käsud
$ cd /home
$ rm pain
$ help
$ man life
$ mv self bed
$ touch girlfriend
$ find keys

Soovid seda luuletust jagada?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin