üks üksik
üksildane mees
kõndis koju
ja leidis tee pealt
põhjuse
miks kõndida
ja põhjus
leidis tagajärje