tunnen end kui kalmistu ülem
kõik kalmed alluvad mulle
maailm on täis inimvaremeid
tunnen neist paljusid isiklikult
ja valitsen nende üle
kedagi on vaja
kummardada
ka siis
kui kummardada enam ei jaksa