tee teeb käänaku
või teeb käänak
teest tee?
pigem niipidi
kurvid ju defineerivad
muutuse
erinevuse
olemust
niiviisi tuleks hinnata
teede käänakuid