mõni inimene kohe mõistab sind
päriselt saab aru
näeb läbi
mõistab sõnadeta
žestide ja näoilme põhjal
läheb kaasa rollimänguga
viib nalja järgmisele tasemele
hoiab latti kõrgel