memento mori
mäleta surma
meenuta surma
pea surma meeles
ära unusta, et võid iga kell
elust lahkuda
võid surra kohe praegu
homme
või nelja kuu pärast
seda pole võimalik ette näha
kuid see on paratamatu
ja vältimatu
mistõttu tuleb kasuks
surma meeles hoida
elada hetkes
armastada ennast ja kõiki teisi
ning kohelda iga hetke
nagu see oleks viimane
ning mõelda igast murest
kui tühisest liivaterast
surma kõrval