kannatus katkeb
katkestus kannatab
ma ei kannata kannatusi
ma ei suuda neile piisavalt keskenduda
mul lihtsalt pole kannatust
mul on kannatused