jookseb sõba
mäest üles
läbi halja metsa
kuid tee on raske
ja silmale ta ei jõua