hoolimata sellest, milline on inimene väljastpoolt

hoolimata sellest, milline on inimene väljastpoolt
võivad tema sees toimuda
täiesti vastupidised protsessid