hei sina
ole lahke
anname sulle hea südame
ja lahke meelega
andestust
võtame sult hea südame
ja lahke meele
ja andestuse?
ära pane pahaks
me ainult laename
mis me küll
ilma sinuta
teeks