420
ei, oota
või oli see
42
ei, vist ikka 420
vastus
elu
küsimusele
kellele elu
kellele surm